Obsah stránky

Mateřská škola

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 30. 8. 2012 dnem otevřených dveří.

Zřizovatelem je Obec Široký Důl. Mateřská škola je jednotřídní a je umístěna se základní školou a obecním úřadem v jedné budově ve středu obce.

Mateřská škola je v přízemí. Po vstupu do budovy se napravo nachází dveře obecního úřadu, dále jsou na chodbě bezpečnostní dveře vedoucí do šaten dětí základní a mateřské školy. Každé dítě má svůj botník, věšák a odkládací plochu se svojí značkou. Na stěně jsou umístěny dvě nástěnky pro rodiče s aktuálními informacemi a sítě na obrázky a výrobky dětí.

Prostory mateřské školy jsou tvořeny hernou, ložnicí, jídelnou s kuchyní, toaletami pro děti a předsíní s toaletou pro personál.

Kolem budovy Základní a mateřské školy Široký Důl je dostatečně velká oplocená zahrada zajištěna zamykací brankou, vybavena herními prvky.

Věkové složení dětí je od 2 do 6 (7) let. V mateřské škole pracují dvě pedagogické pracovnice. Provoz mateřské školy je od 7:00 do 15:30 hodin. 

Název: Základní škola a mateřská škola Široký Důl
Adresa: Široký Důl 100, 572 01 Polička
IČO: 75017172
mobil: 723 436 475
telefon MŠ: 461310708
email: mssirokydul@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Adam Mašek

Hrajeme si celý den

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

„HRAJEME SI CELÝ DEN“

Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání je zpracován do deseti hlavních témat, každé téma je rozděleno na jednotlivé integrované bloky. Vzdělávací nabídka je podrobněji rozpracována v třídním vzdělávacím programu s ohledem na přání a zájmy dětí.

Deset hlavních témat:

1. Vítáme vás ve školce

2. Máme rádi přírodu

3. Čarování podzimu

4. Vánoce přicházejí

5. Mráz kolem nás

6. Objevujeme svět

7. Když jaro zaťuká

8. Já

9. Slunečné léto

10.Těšíme se na prázdniny

 

Patička stránky