Znak obce
Obec Siroky Dul
Kostel
Adresa:
Obec Široký Důl
Široký Důl 100
572 01  Široký Důl

: 00277461

Dat. schr.: 9mna3ms

Starosta:
Krejsa Pavel
tel: 461 310 707
mobil: 734 890 165

Účetní:
Alena Grubhofferová
tel: 461 724 425

E-mail:
obec.sirokydul@seznam.cz

Podatelna:
podatelna.sirokydul@seznam.cz

bankovní účet:
1286422309/0800

Czechpoint
Zobrazit na mapě:
zobrazit detail mapy

Historie školy

První zmínky o škole jsou z roku 1832, kdy jí byla určena malá světnička statku č.p 11. Školu tehdy navštěvovalo 35 dětí.

Vlastní budova školy byla vystavěna v roce 1858 jako jednopodlažní s bytem pro řídícího učitele. Ta však pro velký počet žáků nevyhovovala. Vyšší školní orgány na popud veřejnosti požadovaly rozšíření školy. S přestavbou školy bylo započato 17. května 1887 a 17.října téhož roku se v nové budově začalo opět vyučovat. Vznikla tak škola dvoutřídní, na tehdejší dobu velmi moderní. Ve školním roce 1888/89 navštěvovalo zdejší školu 110 žáků, to je nejvyšší počet dětí za celou historii školy. V dalších letech žáků ubývalo a v roce 1951 se počet snížil na 37 a škola se stala jednotřídní.

V roce 1971 se započalo s rozsáhlou rekonstrukcí celé školní budovy. Současná Základní škola Široký Důl je vesnickou dvojtřídní školou. Jejím zřizovatelem je Obec Široký Důl. Výuka probíhá malotřídním způsobem se spojenými ročníky. Od roku 2001 má škola k dispozici školní družinu a dětem je poskytováno stravování. Tím byl naplněn dlouholetý záměr zřizovatele školy.

Děti ze zdejší malé školy odcházejí dobře připraveny k pokračování vzdělávacího procesu na druhém stupni ZŠ, ve výběrových třídách, i na osmiletých gymnáziích.

Zdejší škola je poměrně úzce spojena s vesnicí, a to, jak svým umístěním, tak i svými aktivitami. Rovněž ona se podílí na rázu vesnice a obohacuje život zdejších obyvatel.Žádost o přijetí k základnímu vzdělávánídoc  - size: 27136
Žádost o odklad povinné školní docházkydocx  - size: 14735
Omluvenka ze školní družinydocx  - size: 16379
Výroční zpráva 2017-2018docx  - size: 39895
Školní řáddocx  - size: 29129

Ředitelka školy : Mgr. Lenka Kopecká

e-mail: sirokydul@zskola.com

Tel. č. 461 725 973

Informační povinnost správce
Archiv článků: 1   2   3   

Výlet na zámek Potštejn

autor: Základní škola | 15.05.2019  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 7x

projekt „Děti bez úrazu"

autor: Základní škola | 10.05.2019  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 23x

Ředitelské volno

autor: Základní škola | 29.04.2019  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 46x
Archiv článků: 1   2   3