Znak obce
Obec Siroky Dul
Kostel
Adresa:
Obec Široký Důl
Široký Důl 100
572 01  Široký Důl

: 00277461

Dat. schr.: 9mna3ms

Starosta:
Václav Vopařil
tel: 461 310 707
mobil: 736 751 661

Účetní:
Alena Grubhofferová
tel: 461 724 425

E-mail:
obec.sirokydul@seznam.cz

Podatelna:
podatelna.sirokydul@ceznam.cz

bankovní účet:
1286422309/0800

Czechpoint
Zobrazit na mapě:
zobrazit detail mapy

Územní plán:

Opatření obecné povahy č.1/2013pdf - size: 1733
Textová část ÚP Široký Důlpdf - size: 1733
I/1 Výkres základního členění územípdf - size: 1733
I/2 Hlavní výkrespdf - size: 1733
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asancípdf - size: 1733
Textová část odůvodnění ÚP Široký Důlpdf - size: 1733
II/1 Koordinační výkrespdf - size: 1733
II/2 Koordinační výkres - výřezpdf - size: 1733
II/3 Výkres širších vztahůpdf - size: 1733
II/4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondupdf - size: 1733
Veřejná vyhláška - Změna ÚPpdf - size: 225744
Textová část - Změna ÚPpdf - size: 462535
Výkres ÚP - výřez 1pdf - size: 78390
Výkres ÚP - výřez 2pdf - size: 91557
Hlavní výkres ÚP - výřez 1pdf - size: 119896
Hlavní výkres ÚP - výřez 2pdf - size: 102079
Koordinační výkres ÚP - výřez 1pdf - size: 200981
Koordinační výkres ÚP - výřez 2pdf - size: 267404
Výkres ÚP předpokládaných zaborupdf - size: 116313
Textová část změny č.1 územního plánupdf - size: 546171
Změna č.1 ÚP - výkres výřez 1pdf - size: 107439
Změna č.1 ÚP - výkres výřez 2pdf - size: 152170
Změna č.1 ÚP - hlavní výkres výřez 1pdf - size: 124176
Změna č.1 ÚP - hlavní výkres výřez 2pdf - size: 162689
Změna č.1 ÚP - koordinační výkres - výřez 1pdf - size: 198565
Změna č.1 ÚP - koordinační výkres - výřez 2pdf - size: 267769
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy změna č.1 územního plánu Široký Důlpdf - size: 228968
Změna č. 1 ÚP - výkres předpokládaných záborůpdf - size: 145426