Znak obce
Obec Siroky Dul
Kostel
Adresa:
Obec Široký Důl
Široký Důl 100
572 01  Široký Důl

: 00277461

Dat. schr.: 9mna3ms

Starosta:
Václav Vopařil
tel: 461 310 707
mobil: 736 751 661

Účetní:
Alena Grubhofferová
tel: 461 724 425

E-mail:
obec.sirokydul@seznam.cz

Podatelna:
podatelna.sirokydul@ceznam.cz

bankovní účet:
1286422309/0800

Czechpoint
Zobrazit na mapě:
zobrazit detail mapy

Dokumenty

Zveřejněné dokumenty

Veřejná vyhláška - návrh zadání Územního plánupdf - size: 334884
Návrh zadání Územního plánupdf - size: 323312
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důldoc - size: 1733pdf - size: 130764
Oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Široký Důl (textová a přílohová část návrhu ÚP Široký Důl na www.policka.org/detail/6501/Mestsky-urad/uzemni-planovani/Oznámeni-spolecneho-jednani-o-navrhu-Uzemniho-planu-Siroky-Dul)pdf - size: 1733
Veřejná vyhláška - návrh výroku územního rozhodnutípdf - size: 1733
Veřejná vyhláška - oznámení pdf - size: 1733
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012pdf - size: 1733
Příloha ÚP: II.4 - Výkres předpokládaných záborů PFpdf - size: 1733
Příloha ÚP: II.3 - Výkres širších vztahůpdf - size: 1733
Příloha ÚP: II.2 - Koordinační výkres - výřezpdf - size: 1733
Příloha ÚP: II.1 - Koordinační výkrespdf - size: 1733
Příloha ÚP: I.3 - Výkres VPS, VPO a asanacípdf - size: 1733
Příloha ÚP: I.2 - Hlavní výkrespdf - size: 1733
Příloha ÚP: I.1 - Výkres základního členění územípdf - size: 1733
Příloha ÚP: I - Textová část výroku a odůvodnění ÚP Široký Důlpdf - size: 1733
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy Územní plán Široký Důl. Zahájení veřejného projednání návrhu Územního plánu Široký Důl. Veřejná vyhláška s podrobnostmi o termínu a místě konání veřejného projednání a dokumentace návrhu opatření obecné povahy včetně jeho odůvodnění viz.přílohydoc - size: 1733
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důldoc - size: 1733
Výzva Města Hlinskopdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Návrh rozpočtu na rok 2014 - Mikroregion Poličskoxls - size: 1733
Návrh rozpočtu na rok 2014 KSMxls - size: 1733
Pozvánka na valnou hromadu KSMdoc - size: 1733
Návrh rozpočtu ZSO Borovsko na rok 2014doc - size: 1733
Veřejná vyhláška - vydání ÚP Široký Důlpdf - size: 1733
Vydaný ÚP Široký Důl – kompletní dokumentace rovněž na www.policka.org/mestsky-urad/uredni-deska-detail/422342 zip - size: 1733
Návrh rozpočtu na rok 2014 - Desinkaxls - size: 1733
Závěrečný účet obce za rok 2013doc - size: 1733
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013pdf - size: 1733
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahypdf - size: 1733
Návrh rozpočtu 2014 - SMSVxls - size: 1733
Výroční zpráva za rok 2013doc - size: 1733
Výkaz plnění rozpočtu obce za rok 2013pdf - size: 1733
Rozvaha obce za rok 2013pdf - size: 1733
Výkaz zisku a ztrát za rok 2013pdf - size: 1733
Příloha za rok 2013pdf - size: 1733
Rozvaha ZŠ a MŠ za rok 2013pdf - size: 1733
Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ za rok 2013pdf - size: 1733
Příloha ZŠ a MŠ za rok 2013pdf - size: 1733
Závěrečný účet za rok 2013 Desinkapdf - size: 1733
Veřejna vyhláškapdf - size: 1733
Mapa pasportupdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Závěrečný účet za rok 2013 svazku obcí Mikroregion Poličskopdf - size: 1733
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 svazku obcí Mikroregion Poličskopdf - size: 1733
Závěrečný účet za rčok 2013 AZASSpdf - size: 1733
Závěrečný účet za rok 2013 AZASS 1 přílohapdf - size: 1733
Závěrečný účet za rok 2013 AZASS 2 přílohapdf - size: 1733
Závěrečný účet za rok 2013 KSMpdf - size: 1733
SMSV Poličsko Závěrečný účetpdf - size: 1733
SMSV Poličsko Zpráva auditorapdf - size: 1733
Závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2013doc - size: 1733
Zpráva o přezkoumání hospodaření ZSO Borovsko za rok 2013pdf - size: 1733
Výkazy ZSO Borovsko za rok 2013pdf - size: 1733
Záměr dispozice s majetkem obcepdf - size: 1733
Záměr dispozice s majetkem obcepdf - size: 1733
Oznámení voličůmjpg - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733docx - size: 1733
Veřejná vyhláška k opatření obecné povahypdf - size: 1733
Příloha č.4 k veřejné vyhlášce k opatření obecné povahypdf - size: 1733
Příloha č.5 k veřejné vyhlášce k opatření obecné povahypdf - size: 1733
Příloha č.6 k veřejné vyhlášce k opatření obecné povahypdf - size: 1733
Oznámení o počtu členů zastupitelstvapdf - size: 1733docx - size: 1733
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané 10.- 11.10.2014pdf - size: 1733
Návrh rozpočtu na rok 2015 Mikroregino Poličskoxls - size: 1733
Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličskodoc - size: 1733
Návrh rozpočtu na rok 2015 svazku Kraje Smetany a Martinůxls - size: 1733
Pozvánka na valnou hromadu svazku Kraje Smetany a Martinůdoc - size: 1733
Návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2015pdf - size: 1733
Návrh rozpočtu obce na rok 2015doc - size: 1733
Návrh rozpočtu na rok 2015 ZSO Borovskodoc - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Výkaz Fin 2-12M 2014 obec Široký Důlpdf - size: 1733
Rozvaha obce za rok 2014pdf - size: 1733
Výkaz zisku a ztrát obce za rok 2014pdf - size: 1733
Příloha obce za rok 2014pdf - size: 1733
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014pdf - size: 1733
Závěrečný účet obce za rok 2014pdf - size: 1733
Výkaz zisku a ztrát 2014 ZŠ a MŠpdf - size: 1733
Rozvaha 2014 ZŠ a MŠ pdf - size: 1733
Příloha 2014 ZŚ a MŠpdf - size: 1733
Návrh rozpočtu na rok 2015 Desinkaxls - size: 1733
Návrh rozpočtu na 2015 SMSV Poličskoxls - size: 1733
Výsledky hospodaření za rok 2014 - VHOSpdf - size: 1733
Závěrečný účet DSO Desinka za rok 2014pdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Oznámení města Hlinskopdf - size: 1733
Záměr dispozice s majetkempdf - size: 1733
Závěrečný účet za rok 2014 svazku obcí Mikroregion Poličskopdf - size: 1733
Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličskodoc - size: 1733
Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014 Mikroregion Poličskopdf - size: 1733
Závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2014doc - size: 1733
Výkazy ZSO Borovsko rok 2014pdf - size: 1733
Zpráva o přezkumu za rok 2014 ZSO Borovskopdf - size: 1733
Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2014zip - size: 1733
Výkazy za rok 2014 SMSV Poličsko pdf - size: 1733
Závěrečný účet za rok 2014 SMSV Poličskopdf - size: 1733
Zpráva za rok 2014 SMSV Poličskopdf - size: 1733
Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídkydocx - size: 1733
Závěrečný účet 2014 KSMpdf - size: 1733
Zpráva o přezkumu 2014 KSMpdf - size: 1733
Pozvánka na valnou hromadu KSMdoc - size: 1733
Informace - kotlíková dotacedoc - size: 146944
Výroční zpráva za rok 2014doc - size: 23552
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Desinkaxls - size: 31744
Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličskodoc - size: 72192
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Poličskoxls - size: 165888
Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí AZASSpdf - size: 110007
Návrh rozpočtu na rok 2016 svazku Kraj Smetany a Martinůxls - size: 105984
Pozvánka na valnou hromadu svazku Kraj Smetany a Martinůdoc - size: 102400
Návrh rozpočtu ZSO Borovsko na rok 2016doc - size: 32768
Veřejná vyhláškapdf - size: 129645
Výroční zpráva za rok 2015doc - size: 23552
Záměr dispozice s majetkem obcepdf - size: 236468
Zahájení zjišťovacího řízení - samoobslužná čerpací stanicepdf - size: 984546
Rozhodnutí - veřejná vyhláškadoc - size: 40960
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického krajepdf - size: 795664
Návrh rozpočtu SMSV Poličsko na rok 2016pdf - size: 355275
Závěrečný účet za rok 2015 Mikroregion Desinkapdf - size: 159625
Výsledky hospodaření vodovodu za rok 2015pdf - size: 752301
Veřejná vyhláška - změna č.1 ÚP obce Lubnápdf - size: 309847
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostaku vodypdf - size: 245968
Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2015zip - size: 3020966
Závěrečný účet za rok 2015 - SMSVpdf - size: 537459
Závěrečná zpráva za rok 2015 - SMSVpdf - size: 3008402
Závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2015pdf - size: 89619
ZSO Borovsko výkazy za rok 2015pdf - size: 164551
Zpráva o přezkoumání hospodaření ZSO Borovsko za rok 2015pdf - size: 1935214
Návrh rozpočtu ASAZZ na rok 2017pdf - size: 193560
Návrh rozpočtu na rok 2017 Mikroregion Desinkaxls - size: 31744
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Mikroregion Poličskoxls - size: 164864
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Kraj Smetany a Martinůxls - size: 105984
Pozvánka na valnou hromadu Mikroregion Poličskodoc - size: 72192
Pozvánka na valnou hromadu KSMdoc - size: 102912
ZSO Borovsko - návrh rozpočtu na rok 2017pdf - size: 66366
Veřejná vyhláška pdf - size: 318218
Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území PKpdf - size: 770496
Projekt "Veřejně prospěšné práce"docx - size: 80379
Záměr dispozice s majetkem obce Široký Důlpdf - size: 241449
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důlpdf - size: 240673
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahypdf - size: 290531
Veřejná vyhláška - oprava opatření obecné povahypdf - size: 215126
Usnesení o provedení opravy doc - size: 547328
Výroční zpráva za rok 2016doc - size: 23552
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důlpdf - size: 243779
Nedostatečně identifikovaní vlastnící nemovitostí na územé obce Široký Důlxlsx - size: 13051
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a střednědobém výhledu rozpočtu KSMdoc - size: 131584
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a střednědobém výhledu rozpočtu Mikroregionu Poličskopdf - size: 210721
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 a rozpočtovém výhledu ZSO Borovskopdf - size: 53781
Návrh rozpočtu na rok 2017 SMSV Poličskopdf - size: 358338
Návrh střednědobého výhledu SMSV 2018-2019pdf - size: 213021
Střednědobý výhled,rozpočet a závěrečný účet KSM a Mikroregionu Poličskodoc - size: 24576
Schválený rozpočet Mikroregion Desinka 2017pdf - size: 205372
Střednědobý výhled Mikroregion Desinkapdf - size: 274507
Veřejná vyhláška - návrh místní úpravy komunikacepdf - size: 281644
Veřejná vyhláška - návrh místní úpravy komunikace mapa pasportupdf - size: 1120283
Výsledky hospodařeni VHOS za rok 2016pdf - size: 434289
Informace o schváleném rozpočtu 2017 a střednědobém výhledu 2018-2019 SMSVpdf - size: 111321

Poskytování informaci dle zákon č.106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zákon č.106/1999 Sb.doc - size: 33280
Žádost o poskytnutí informacidocx - size: 13376

Ostatní dokumenty

Výběrové řízenídoc - size: 242176pdf - size: 71950
Sčítání lidu,domů a bytů 2011doc - size: 131584pdf - size: 63845
Sčítání lidu,domů a bytů 2011doc - size: 91136pdf - size: 51610
Sčítání lidu,domů a bytů 2011doc - size: 355328pdf - size: 109290
Sčítání lidu,domů a bytů 2011doc - size: 352768pdf - size: 106377
Sčítání lidu,domů a bytů 2011doc - size: 196096pdf - size: 60137
Oznámení o vyhlášení výběrového řízenídoc - size: 239104pdf - size: 70042
Návrh výroku územního rozpočtupdf - size: 106103
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnostidoc - size: 216064pdf - size: 44190
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důldoc - size: 145408pdf - size: 130354
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Oznámení o výběrovém řízení o koupi majetku státupdf - size: 1733
Nařízení Státní veterinární správypdf - size: 1733
Veřejná vyhláškapdf - size: 1733
Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace 2012 - VHOSpdf - size: 1733
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důldoc - size: 1733
Mimořádné opatřenípdf - size: 1733
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje Pardubického krajedoc - size: 1733
Záměr dispozice s majetkem Obce Široký Důldoc - size: 1733
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obcepdf - size: 1733
Veřejná vyhláška - vypracování změna č.1 Územního plánupdf - size: 497910
Návrh zadání změny č.1 Územního plánupdf - size: 526698
Veřejná vyhláškapdf - size: 546981
Mapka k veřejné vyhlášcepdf - size: 123716
Výzva vlastníkům nemovitostí dle přílohyxlsx - size: 13344
Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchpdf - size: 234348
Grafika k veřejné vyhlášce k přechodným úpravám provozupdf - size: 1242612
Vyúčtování stočného obce Široký Důl za rok 2015xlsx - size: 15682
Veřejná vyhláška FÚpdf - size: 95476
Pozvánka na schůzi valného shromáždění Poličskodoc - size: 77824
Závěrečný účet za rok 2015 svazku obcí Mikroregion Poličskopdf - size: 629375
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 Mikroregion Poličskopdf - size: 2740095
Uzávěrka silnice - situační plánpdf - size: 323273
Informace volebním stranámpdf - size: 268187
Veřejná vyhláškapdf - size: 243128
Jmenování zapisovatelepdf - size: 256833
Seznam nemovitostí s nedostatečným identifikovaným vlastníkempdf - size: 223813
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického krajepdf - size: 300220
Výsledky hlasování do Zastupitelstva Pardubického kraje v Obci Široký Důlpdf - size: 691402
Informace o pronájmu nemovitostidoc - size: 175104
Informace o záměru obcedoc - size: 175104

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2011doc - size: 69120pdf - size: 30410
Závěrečný účet obce za rok 2011doc - size: 1733pdf - size: 164344
Závěrečný účet obce za rok 2011pdf - size: 1733
Závěrečný účet obce za rok 2011doc - size: 1733pdf - size: 164344
Rozpočet obce na rok 2012doc - size: 1733pdf - size: 154362
Schválený rozpočet obce na rok 2013doc - size: 1733
Návrh rozpočtu obce na rok 2013doc - size: 1733
Návrh rozpočtu obce na rok 2014doc - size: 1733
Schválený rozpočet obce na rok 2014doc - size: 1733
Schválený rozpočet obce na rok 2015doc - size: 70656
Návrh rozpočtu obce na rok 2016doc - size: 73216
Schválený rozpočet obce na rok 2016doc - size: 73216
Návrh rozpočtu obce na rok 2017docx - size: 17472
Střednědový výhled rozpočtu obce do roku 2019pdf - size: 54577
Schválený rozpočet obce na rok 2017docx - size: 17523
Rozpočtové opatření č.1pdf - size: 358727

Hospodaření obce a přísp. organizace

Závěrečný účet obce za rok 2015doc - size: 59904
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015pdf - size: 2569236
Rozvaha obce za rok 2015pdf - size: 447197
Výkaz zisku a ztrát obce za rok 2015pdf - size: 583792
Příloha obce za rok 2015pdf - size: 3736779
Rozvaha ZŠ a MŠ za rok 2015pdf - size: 442727
Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ za rok 2015pdf - size: 580504
Příloha ZŠ a MŠ za rok 2015pdf - size: 3595159
Fin 2-12 M 2016pdf - size: 3983418
Rozvaha obce 2016pdf - size: 467006
Výkaz zisku a ztrát obce 2016pdf - size: 607345
Příloha obce 2016pdf - size: 4263908
Závěrečný účet obce 2016 - návrhdoc - size: 59904
Zpráva o hospodaření obce 2016pdf - size: 4210125
Rozvaha ZŠ a MŠ 2016pdf - size: 460984
Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ 2016pdf - size: 604720
Příloha ZŠ a MŠ 2016pdf - size: 4177658
Rozpočet ZŠ a MŠ Široký Důl na rok 2017docx - size: 14275
Schválený závěrečný účet obce za rok 2016doc - size: 59904

Vyhlášky

Obecně závaná vyhláška o místním poplatku ze psůdoc - size: 38400pdf - size: 31699
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpaddoc - size: 56320
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Široký Důldoc - size: 68608
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůdoc - size: 84992
Obecně závazná vyhláška obce Široký Důl č. 3/2015 o místním poplatku ze psůdoc - size: 78848

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva - Mikroregion Poličskopdf - size: 1039844