Znak obce
Obec Siroky Dul
Kostel
Adresa:
Obec Široký Důl
Široký Důl 100
572 01  Široký Důl

: 00277461

Dat. schr.: 9mna3ms

Starosta:
Krejsa Pavel
tel: 461 310 707
mobil: 734 890 165

Účetní:
Alena Grubhofferová
tel: 461 724 425

E-mail:
obec.sirokydul@seznam.cz

Podatelna:
podatelna.sirokydul@seznam.cz

bankovní účet:
1286422309/0800

Czechpoint
Zobrazit na mapě:
zobrazit detail mapy

Historie SDH

  V Širokém Dole se spojilo několik nadšenců, kteří našli podporu v obecním zastupitelstvu. Velkou zásluhu na založení sboru měl tehdejší starosta obce František Květenský č.p.8. Prvním hasičským velitelem v Širokém Dole se stal Josef Sýkora č.p. 11. který tuto funkci vykonával 29 let. Podvelitelem byl Josef Střítežský č.p. 1. Nově ustanovený sbor čítal 40 členů. Naši hasiči převzali pod svou ochranu obec, jež v roce 1891 měla 105 popisných čísel a 596 obyvatel. Chalupy v té době byly dřevěné, nebo z kamene a dřeva. Budovy větších zemědělců byly zděné a stodoly kryté doškovou střechou. Proto všichni občané uvítali založení hasičského sboru.

                   Začátky existence sboru nebyly lehké, chyběly především finanční prostředky na nejnutnější vybavení. Proto bylo navrženo obecnímu představenstvu, aby se vybírala obecní přirážka od těch občanů, kteří nejsou v hasičské službě. Pro uložení hasičského nářadí se využívala kolna při školní budově.

V roce 1929 byla postavena hasičská zbrojnice, z čehož měli radost nejen hasiči, ale i ostatní širokodolští občané.

Roku 1938 byly pořízeny pro členy sboru předpisové stejnokroje a především zakoupena nová motorová stříkačka.

 

Významnou událostí pro všechny hasiče bylo vybudování nové hasičské zbrojnice v roce 1972. Na této stavbě pracovali především členové této organizace.

V červnu roku 1991 uplynulo 100 let od založení sboru. K tomuto významnému výročí proběhly důstojné oslavy za hojné účasti sousedních hasičských sborů a místních občanů. V roce 1995 byl uspořádán první ročník soutěže „O pohár starosta obce“. Tato soutěž se pravidelně každý rok opakuje. Stále vyšší nároky na kvalitu požární techniky nutí hasiče k zajišťování vyšších finančních prostředků. Proto do sboru v roce 1996 vstupuje hlavní sponzor – firma Flídr s.r.o., Široký Důl.

Dne 26.ledna 1996 bylo založeno dorostenecké družstvo a tím odstartována i účast na soutěžích s velmi kvalitnímu výsledky.

První ročník nové podzimní recesistické soutěže v požárním sportu, za velké podpory firmy Flídr s.r.o., byl uspořádán 31.října 1998. Popularita této soutěže rok od roku roste.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice začala v roce 2004 a dokončena byla v roce 2006. Místní občané se např. podíleli na veřejné sbírce dřeva a darovali 30 m3 kulatiny. Celkové náklady na přestavbu včetně dotací dosahuvali částky 3,3 mil. Kč. 

Členská základna Sboru dobrovolných hasičů v Širokém Dole je poměrně velká. Hasiči ale stále potřebují mladé lidi, kteří by chtěli v nastoupené cestě svých předchůdců pokračovat a ušlechtilou myšlenku přenášet na další generace.

 

 

Velitelé hasičského sboru v letech 1891 až 2009:

Josef Sýkora (č.p.11) 1891-1920
František Sejkova (č.p.82) 1920-1926
Josef Svatoš (č.p.93) 1926-1935
František Sejkova (č.p.67) 1935-1947
Václav Pakosta (č.p.108) 1947-1950
Jan Lorenc (č.p.52) 1950-1954
Jan Sejkora (č.p.21) 1954-1958
Jaroslav Střítežský (č.p.33) 1958-1963
Jaroslav Kopecký (č.p.83) 1963-1967
Václav Zavoral (č.p.77) 1967-1971
Jan Sejkora (č.p.24) 1971-1975
František Fajmon (č.p.38) 1975-1985
Jan Sejkora ml (č.p.67) 1985-1997
Oldřich Jílek ml. (č.p.63) 1997-2009
Martin Bureš (č.p.92) 2009-
autor: Obec Široký Důl | 23.08.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 5530x