Znak obce
Obec Siroky Dul
Kostel
Adresa:
Obec Široký Důl
Široký Důl 100
572 01  Široký Důl

: 00277461

Dat. schr.: 9mna3ms

Starosta:
Krejsa Pavel
tel: 461 310 707
mobil: 734 890 165

Účetní:
Alena Grubhofferová
tel: 461 724 425

E-mail:
obec.sirokydul@seznam.cz

Podatelna:
podatelna.sirokydul@seznam.cz

bankovní účet:
1286422309/0800

Czechpoint
Zobrazit na mapě:
zobrazit detail mapy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzděláváníROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Široký Důl, rozhodla ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně: přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Široký Důl uchazeče s následujícími registračními čísly: zssd/01/2019, zssd/02/2019, zssd/03/2019, zssd/04/2019, zssd/05/2019, zssd/07/2019 Počet přijatých uchazečů: 6 Počet nepřijatých uchazečů:0 O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.Přijatým dětem nemusí být rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data tohoto rozhodnutí.
autor: Základní škola | 29.04.2019  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 134x